Корпоративна отговорност

Ние сме ангажирани с отговорно действие към служителите, пациентите, здравните специалисти, общностите в които живеем и работим и заобикалящата ни среда. Постигнатият напредък в разпростирането на тази отговорност на всички нива на нашата организация е повече от значителен. 

Безопасност, качество и ефикасност на нашите продукти и услуги са основните характеристики за начина, по който правим бизнес.  Като компания с глобална сфера на дейност сме наясно с корпоративната отговорност, която носим и работим в съответствие с международно признати социални и екологични бизнес стандарти. 

Ние се придържаме изцяло към фирмените ценности, гледаме на своите служители като основен източник на нашия успех и се отнасяме към тях с доверие и увереност. В допълнение, ние поставяме висок приоритет на създаването на атмосфера на откритост и взаимност в нашите бизнес партньорства.

 

Начало на страница

Takeda Pharma