Фирмена култура и ценности

В Никомед се гордеем с интернационалната си култура, която набляга на плоски йерархии, гъвкави екипи и отношения, изградени на основата на консенсуса.

Въпреки бързия ни растеж през последните години, много от служителите ни чувстват работната си среда като в малка компания, където всяка отделна личност може да се отличи. 

Ние сме изключително активни в достигане на убеждението, че нашите фирмени ценности са разбрани и приложени. Четири от тях са изиграли неоценима роля в растежа и успеха на Никомед:

Съпричастността е от съществено значение във всяко човешко взаимоотношение. Само чрез слушане и разбиране на другата гледна точка може да се постигне общо разбирателство. Съпричастността е решаващ фактор за разбиране потребностите на нашите пациенти и за разработването на иновативни лекарства за посрещане на техните нужди. 

Доверието е абсолютната основа за всичко, което правим както по отношение на своите колеги, така и на външните си партньори. Доверието е и основна причина за превръщането на Никомед в предпочитан партньор за повече от 100 компании в сферата на R&D, маркетинга и производството.

Куражът се изразява в бързината на действие на нашите служители, основана на собствена преценка, поемане на пресметнат риск и отстояване на техните идеи. В същото време, куражът е и способността да приемеш действителността такава, каквато е, и на база текущата ситуация да съумееш да преоцениш целите.

Мотивацията е искрата, която задвижва творчество и изпълнение и същевременно е основа за култура, базирана на овластяване и самодисциплина. Никомед стимулира тази мотивация посредством възприетото гъвкаво отношение към работата от дома, в зависимост от конкретните обстоятелства, изискванията към работната позиция и местните правни разпоредби.

 

Начало на страница

Takeda Pharma