Кариери
Мотивирани личности с експериментаторски дух

Никомед е частна компания с глобално присъствие на фармацевтичния пазар, с корпоративни офиси в Цюрих, Швейцария и с над 12 500 служителя, разпределени в представителства в повече от 70 държави.  

На всички свои служители предлагаме стимулиращо място за работа, място, където трудът се цени и бива възнаграден, място където функционално разпределени, международните екипи споделят една и съща цел: да осигурим на пациентите и здравните специалисти лекарства, които са от значение за тях.  

Кои сме ние

Глобална компания с предприемаческа култура, която позволява на всички свои служители да реализират творческия си потенциал. 

Какво търсим

Интелигентни, ангажирани личности, които обичат предизвикателствата и споделят страстта ни за подобряване качеството на живот на хората. 

Какво предлагаме

Възможности за кариера с отлично възнаграждение, където се взима под внимание необходимия баланс между работа и личен живот. 

Как да се присъедините към нас

Станете част от динамична компания, която признава постиженията и насърчава отборния дух. 

 

Takeda Pharma