Какво търсим

Работата в Никомед изисква честност, гъвкавост, задълбоченост, визия и творчество. Тя изисква желание както за дейно личностно участие така и за работа в екип. Накратко, ние търсим личности, които могат да се отличат.

Ние искаме от всеки служител способност да дава най-доброто от себе си за Никомед и нейните потребители. Ние поощряваме ясно формулираните приоритети и изясняването на всеки индивидуален принос за фирменото представяне, с фокус изцяло на общите цели. 

Нуждаем се от личности, които не се боят от предизвикателствата, които са инициативни и способни да развият поставените им задачи - дори, когато понякога допускат и грешки.

Най-накрая, ние търсим личности, които желаят да станат част от нещо наистина значимо, които разбират и осъзнават, че всичко което правим е с единствената цел да осигурим по-добър живот на нашите пациенти. 

 

Начало на страница

Takeda Pharma